Tour-of-the-EMS-06-Ultraviolet-Waves-Sóng-cực-tím

Video Details

Năm 1801 nhà khoa học người Đức Johann
elm Ritter , sau khi nghe tin về sự phát
ra tia hồng ngoại năm 1800, đã dự đoán
có một loại tia nào đó ở đầu TÍM của phổ
sáng nhìn thấy. Sau một chuỗi các quan
cuối cùng ông nhận thấy: Bạc clorua
l__dùng làm giấy ảnh_ chuyển từ tr... More

2014-11-10

Added Nov 10, 2014  

Channel Nonprofits & Activism

Duration 3:41   |   views 1247


Permalink:

Embed This Video:

Like this video? Share it! Submit it to Stumbleupon by Clicking here -->


Like us on Facebook for Frequent Updates

All Rights Reserved Astronomy Central.